صفوی با اشاره به اینکه امیدواریم با برپایی این چنین نشست هایی زمینه توسعه صنعت گردشگری فراهم شود، افزود: توسعه گردشگری محلی و رونق اقتصاد گردشگری موجب ایجاد منابع پایدار محلی و تولید ثروت خواهد شد.

وی تهیه کتاب جامعی از شهرری با جوانب مختلف را از دیگر ضروریات برای معرفی پتانسیل های شهرری برشمرد.

شهردار منطقه ۲۰ برپایی تورهای رایگان ری گردی را از برنامه های ثابت مدیریت شهری در ایام نوروز و تابستان معرفی کرد و گفت: مدیریت شهری منطقه ۲۰ آمادگی برپایی تورهای ری گردی برای دیگر مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را دارد و پذیرای شهروندان علاقه مند هستیم.