به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ قربانی در این باره تصریح کرد : آموزش فرزند پروری به مادران در فرهنگ سرای استاد شهریار باقرشهر صورت گرفت .

وی یادآور شد : مبحث فرزند پروری بر حسب نقاشی و خطوط و خلاقیت کودکان به مادران باقرشهر آموزش داده شد .

مسئول آموزش شهروندی خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه مادران نقش بسزایی در تربیت کودکان دارند و لذا مبحث فرزند پروری و چگونگی شکوفانمودن خلاقیت کودکان در خانه به مادران آموزش داده شد تا کودکان با خلاقیت خویش نقاشی و کاردستی خلق نمایند .