نقش انگشتر امام علی (ع)
 

 

۞ امام صادق (ع) از پدر بزرگوار خود نقل می کند:

( نقش انگشتری امیرمؤمنان (ع) این گونه بوده است: « المُلکُ للهِ ». (وسائل:۵/۷۸،بحار:۴۲/۶۸،عیون اخبارالرضا:۲/۵۶)

 

۞ از مرحوم سیدبن طاووس این چنین نقل شده:

آن انگشتری که امیرمؤمنان علی (ع) در رکوع نماز به فقیر صدقه دادند و آیۀ « إنّما ولیّکم الله… » مشهور به آیۀ ولایت در شأن حضرت نازل شد انگشتری بود که کلّش از جنس نقره بوده و یک مثقال وزن داشته و روی آن آن چنین نوشته بود: « الملک لله ». (سعدالسعود:۹۷،بحار:۳۵/۲۰۳)

 

۞ امام صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود:

« نقش انگشتری امیرمؤمنان (ع) اینگونه بوده است: « الله المَلِک » (وسائل:۵/۹۹،بحار:۴۲/۶۸،مکارم الاخلاق:۸۹،کافی:۶/۴۷۴)

[ تفاوت این دو روایت،که در نقش نگین امیرمؤمنان است؛ « الملک لله » در یکی و « الله الملک » در دیگری. شاید امیرمؤمنان چند انگشتر داشته اند،بر یکی جمله « الملک لله » و بر دیگری جمله « الله الملک » نوشته بودند ویا اینکه بنابر حدیث دیگری،حضرت بر روی نگین خود نخست نوشته بوده اند: « الله الملک » و بعد از مدتی نوشته اند: « الملک لله الواحد القهار ».

 

۞ امام هادی (ع) فرموده اند:

بر روی انگشتری فیروزۀ امیرمؤمنان (ع) نوشته بود: « اللهُ المَلِک » پس هنگامی که امیرمؤمنان (ع) به خلافت ظاهری رسیدند بر روی فیروزه خود چنین حک نمود: « المُلکُ للهِ الواحِد القَهّار » (الامان:۴۸)

 

۞ بنابر روایتی،حضرت علی (ع) چهار انگشتری داشته که آنها را در دست خود می کرده اند؛ یاقوت را برای فخر و عظمتش، عقیق را برای در امان بودن از خطرها، فیروزه را برای یاری رسانی اش در امور و حدید صینی را برای نیرو گرفتن در برابر سختی ها.

نقش نگین یاقوت آن حضرت: « لاإله إلّا الله المَلِکُ الحَقُّ المُبین ».

نقش نگین فیروزه ایشان: « الله المَلِکُ الحق »

نقش نگین حدید صینی شان: « العِزّهُ للهِ جَمیعاً »

و نقش نگین عقیق آن حضرت در سه سطر بوده است: « ماشاءَالله، لا قُوَّهَ إلّا بِالله، اَستَغفِر الله ».(خصال:۱/۹۹،علل الشرایع:۱/۱۵۷،وسائل:۵/۹۸،بحار:۴۲/۶۸)

 

۞ امام صادق (ع) می فرماید:

روی انگشتری امیرمؤمنان (ع) که نگین آن حدید صینی بود،هفت خط در هفت سطر نوشته شده بود و حضرت این انگشتری را در سختی های جنگ،به دست می نمود. جملات منقوش چنین بوده:

« أعدَدتُ لِکُلِّ هَولٍ لا إله إلّا الله

و لِکُلِّ کَربٍ لا حَول و لا قُوَّهَ إلّا بِالله

و لِکُلّ مُصیبَهٍ نازِلَهٍ حَسبِیَ الله

و لِکُلّ ذَنبٍ صَغیرَهٍ و کَبیرَهٍ أستَغفِرالله

و لِکُلّ هَمٍّ وَ غَمٍّ فادِحٍ ماشاءَالله

و لِکُلّ نَعمَهٍ مُتُجَدِّدَهٍ الحَمدُلله

ما بِعَلیِّ بنِ أبی طالِبٍ مِن نِعَمِ فِمِنَ الله » [توجه داشته باشید که می توان به جای « بعلی بن ابیطالب » نام خود را حک کنید]  (مکارم الاخلاق:۹۱)

 

۞ آورده اند که بر نگین انگشتر امیرمؤمنان (ع) نوشته شده بوده است: « عَلیٌّ یُؤمِنُ بِالله »(مستدرک:۳/۳۰۲)

 

۞ در حدیث دیگری آمده که حضرت انگشتری خود را از جنس نقره گفته اند و نوشتۀ روی آنرا چنین خوانده اند: « نِعمَ القادِرُ الله » (مکارم الاخلاق:۹۰)

 

۞ راوی نقش انگشتری امیرمؤمنان (ع) را در ماجرای حکمیّت و جنگ صفین چنین گفته است: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله » (وقعه الصفین:۵۰۹،مستدرک:۳/۳۲۳)