به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ری، با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز تخلفات در برخی نانوایی های سطح شهر ، اداره صنعت ، معدن و تجارت بهمراه نمایندگان فرمانداری ویژه شهرستان ری و اداره بهداشت در قالب گشت مشترک به صورت سرزده از چندین نانوایی بازدید بعمل آوردند .
در این بازدید برای ۴ واحد خبازی متخلف بدلیل کم فروشی و عدم عرضه نان با کیفیت پرونده ای به ارزش ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید .
شایان ذکر است این بازدید از اوایل صبح همزمان با آغاز به کار واحدهای خبازی شروع شد .