به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ قربانی در این باره اظهار داشت : صبح روز گذشته ، بازی های سنتی به دانش آموزان مدرسه شقایق باقرشهر آموزش داده شد .

وی در ادامه یادآور شد : با توجه به وجود اینترت و فضای مجازی بسیاری از کودکان با بازی های مجازی سرگرم می شوند که ما امروز در واحد آموزش شهروندی بازی های سنتی را به دانش آموزان مدرسه محمدصدرا و شقایق آموزش دادیم .

مسئول آموزش شهروندی شهرداری باقرشهر افزود : در این برنامه آموزشی دانش آموزان با شور و هیجان خاصی با یکدیگر به بازی پرداختند .