به گزارش راگانیوز ،  هدایت الله جمالی پور در حاشیه بازدید و گشت های نامحسوس و سرزده از واحدهای توزیع کننده گوشت قرمز اعم از قصابی ها و فروشگاههای زنجیره ای شهرستان ری گفت : با توجه به گزارشهای واصله مبنی بر تخلف گران فروشی  در برخی واحدها و مراکز توزیع کننده گوشت قرمز،  سریعا  در غالب گروهی متشکل از اداره تعزیرات حکومتی ، اصناف ،صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی ،اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت شهرستان ری از این واحدها بازدید به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در این بازدید مشاهده شد که قیمت گوشت قرمز در برخی قصابی ها و فروشگاههای بزرگ زنجیره ای از حد متعارف و نرخ مصوب اداره جهاد کشاورزی بالاتر است افزود : با کمک بازرسین دستگاه های مسئول بویژه اداره تعزیرات و دامپزشکی قیمت و کیفیت عرضه گوشت قرمز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و با دادن تذکرات  لازم به سایر واحدها با واحدهای متخلف برخورد شد.

فرماندار شهرستان ری با بیان اینکه این گونه بازدیدها و برخورد های نامحسوس و میدانی نقش موثری در کنترل قیمتها و کیفیت عرضه مواد غذایی بویژه گوشت قرمز خواهد داشت گفت : این بازرسی ها با سرعت و شدت لازم برای برخورد با هرگونه تخلفدر واحدهای عرضه مواد غذایی درشهرستان ری ادامه خواهد داشت.