به گزارش راگانیوز ، مسابقات داخلی ژیمناستیک در سالن ورزشی آیت الله سعیدی باقرشهر  برگزار شد .