به گزارش راگانیوز، در این مراسم که جمعی از فرماندهان و کارکنان پایگاه هوایی، ارتش، نیروهای انتظامی و مردم این روستا حضور داشتند، پیکر این جان باخته در بقعه شیخ احمد ابن اسحاق روستای زنوغان به خاک سپرده شد.
سرباز مرتضی زنگویی دوران آموزشی خود را در پادگان ارتش سپری می کرد که ۱۵ مرداد در حادثه تیراندازی یکی از سربازان در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران به همراه ۳ نفر دیگر کشته شدند.