به گزارش راگانیوز، در این جلسه فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران مشکلات مدیران مدارس شهرری را مورد بررسی قرار داد .

در ادامه دو تن از مدیران برخی از مشکلات موجود از جمله کمبود اعتبار مالی مدارس ، کمبود نیروی خدمات و مشاوره به خصوص در دبیرستان ها ، هدایت تحصیلی های نادرست و حذف معاونت فناوری را مطرح کردند.
مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران در پاسخ به این مشکلات اظهار داشت : باید برابر با بودجه ای که داریم هزینه ها را مدیریت کنیم .

فولادوند افزود : امسال حدود ۴۷۰۰۰ پرسنل و ۱۱۰۰۰۰ساعت حق التدریس و ۲۰۰۰نفر بازنشسته داریم و باید  کلیه مسائل و مشکلات را مدیریت و الویت بندی کنیم.

شایان ذکر است ، پس از اتمام جلسه ،مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با همراهی مدیر و شورای معاونین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری از فعالیت های آموزشی و پرورشی منطقه بازدید کرد.