روابط عمومی حرم حضرت عبدالعظیم سخنان فرماندار شهرری را درمورد ماجراهای مراسم احیاء تکذیب کرد

🔹آقای فرماندار قبل از اظهارنظر بیشتر دقت کند.
🔹اصلا او در حرم نبوده که این حرف‌ها را زده!