گزارش راگانیوز ، به طبق آن چه در بند هشت اصل سوم قانون اساسی اشاره شده؛ باید ترتیبی اتخاذ شود تا در جمهوری اسلامی ایران عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش دخیل باشند. از همین روست که در اصل هفتم قانون اساسی که میثاق ملی ماست به دو آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» اشاره شده و مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی شده است. در اصل ششم قانون اساسی نیز این گونه آورده شده که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» که در مصادیق به انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اشاره شده است. هم چنین اصل پنجاه و ششم قانون اساسی،حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می داند که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته استکه ملت این حق خدادادی و غیرقابل سلب را از طریق شرکت در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خود ایفا می نماید.

امام خمینی (ره) مجلس را تجلی اراده ملی و خانه واقعی ملت می دانستند که می تواند منشاء اصلاح همه امور جامعه قرار گیرد. واضح است که شرکت در انتخابات سرنوشت ساز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، گام مهمی در راستای اصلاح امور جامعه خواهد بود و از این روی حقی مهم بر گردن تمام شهروندان جامعه می باشد. مجلسی که برآمده از آرای اکثریت مردم باشد، به تعبیر امام راحل (ره) «در رأس همه امور است» و می تواند به به تدبیر مدبرانه امور مملکتی بپردازد.

با توجه به آن چه در بالا اشاره شد، شرکت در انتخابات وظیفه ای است که قانون اساسی بر دوش ما قرار داده و در بندها و ماده های بسیاری این موضوع را تأکید نموده که امکان مشارکت در اداره امور مختلف کشور، برای آحاد جامعه فراهم شده است و هر شهروند دلسوز، آگاه و پایبند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شرکت مسئولانه خود در انتخابات می تواند تجلی این اراده در جامعه باشد. شرکت افراد با سلیقه های گوناگون در انتخابات می تواند منجر به اداره بهتر امور و بهره مندی همه جانبه از خرد جمعی شود. تنها با حضور در انتخابات است که می توان خواست اقلیت و اکثریت جامعه را در تصمیم گیری ها و نقش آفرینی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ نمود.

در نوشتارهای بعدی، نویسنده در نظر دارد تا به مهم ترین موارد قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کند و علاوه بر مروری بر اسناد موجود در این حوزه، به این مهم بپردازد که قانون انتخابات و رعایت صحیح آن، مهم ترین ضامن سلامت انتخابات در کشور بوده و صیانت از آرای مردم که به تعبیر مقام معظم رهبری «حق الناس» می باشد، در قانون پیش بینی شده است.

       حسن بابایی

مربی آموزش انتخابات