درگیری مسلحانه بین چند نفر منجربه جراحت یکی از آنان دربوستان جانبازان محله سیزده آبان شهرستان ری با دستور مقام قضایی و حضور سه متهم این پرونده صحنه سازی شد.

سرهنگ ˈ خلیل شهبازی ˈ سرکلانتر شهرستان ری روزیکشنبه ضمن حضور در محل بازسازی صحنه درگیری مسلحانه محله سیزده آبان درخصوص این حادثه به ایرنا، گفت: این درگیری ساعت ۱۵ روز ۲۹ مرداد ماه سال جاری بین ˈحسین.عˈ و ˈنادر.طˈ بعنوان دو دوست قدیمی ولی بزهکار در منطقه آبان اتفاق افتاد.

وی در مورد علت این درگیری افزود: حسین ۳۲ ساله احساس می کند از سوی نادرحقش ضایع و به زندان افتاده لذا درفرصتی که برای مرخصی از زندان خارج می شود با تهیه یک اسلحه گرم و به اتفاق یکی از دوستانش نادر را به بهانه ای به بوستان جانبازان کشانده و به محض مشاهده وی یک تیر به سمتش شلیک و نادر را از ناحیه پا مجروح می کند.

سرکلانتر شهر ری با بیان اینکه، متهم پس ازشلیک و از ترس مرگ نادر به اتفاق دوستش قصد فرار از صحنه وقوع جرم را داشتند، با اجرای طرح مهار از سوی نیروی انتظامی شهرستان ری با گذشت ۳۰ دقیقه از وقوع جرم توسط حسین و همراهش سوار بر یک موتور از سوی کلانتری ۱۶۸ شهرستان ری در مسیر قوچ حصار دستگیر می شوند.

سرهنگ شهبازی، طراحی نقشه به منظور فراری دادن یکی از مجرمان درمسیر دادگاه را از دیگر اتهامات حسین عنوان کرد و بیان داشت: متهم به دروغ عنوان کرده بود که اسلحه گرم استفاده شده در درگیری را بوسیله یک قاچاقچی مواد مخدرمحکوم به اعدام تهیه کرده است.

وی افزود: با بررسی موضوع از سوی معاونت عملیات اداره آگاهی تهران بزرگ درخصوص این ادعای کذب نیز پرونده دیگری برای حسین بعنوان متهم به تیراندازی تشکیل شده است.

*** متهم: دار و دسته نادر از خلافکاران ۱۳ آبان هستند

متهم پرونده تیراندازی دربوستان جانبازان محله ۱۳ آبان شهرری در صحنه بازسازی درگیری مسلحانه ادعای شاکی مبنی بر اینکه، حسین قصد کشتن او را داشته و دوست همراهش مانع شلیک گلوله دوم به سمت قلبش بوده است را کاملا رد کرد.

ˈحسین .ع ˈ با اشاره به اختلافات قبلی خود با نادرگفت: اینها چندین برادرخلافکار ساکن در محله آبان هستند و ماموران انتظامی نیز آنها را می شناسند و روز حادثه نیز نادر مزاحم ما شد و من به هیچ وجه قصد کشتن او را نداشتم.

وی با اشاره به ماجرای درگیری با نادر به خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: قبل از سپری کردن سال آخر حبس یکبار نادر و برادرانش من را کتک زدند و من چهار روز بیهوش بودم که البته ما نیزدر یک اقدام مشابه آنها را کتک زدیم و درگیری مسلحانه در بوستان جانبازان نیز در ادامه همان کینه توزی قبلی بوده است.

حسین درادامه، با بیان اینکه، اسلحه مورد استفاده را از یکی از دوستانش ساکن محله دولت آباد شهرری تهیه کرده به ماموران گفت: دار و دسته نادر اعلام کرده اند حتی در صورت رضایت از او انتقام خواهند گرفت.