به گزارش روابط عمومی دهیاری وشورای اسلامی قمصر ، بهرام لک سرپرست دهیاری قمصر  در مصاحبه با خبرنگار ما گفت : در راستای خدمات دهی و با توجه به رشد ساخت و سازهای اخیر در بلوار ابتدای روستا خیابان همت ( املاک دهقان ) و نیاز اهالی این محله به خدمات با کیفیت ، اجرای جدول گذاری معبر فاقد جدول و زیر سازی خیابان مذکور و همچنین تعویض جداول فرسوده و مستهلک سطح روستا آغاز گردید.

لک با توجه به درخواست اهالی پیرامون تعویض جداول فرسوده افزود : جداول قدیمی در بعضی از محله ها ، به علت هوازدگی و یخ زدگی دچار فرسایش شده بود و در جمع آوری آبهای سطحی با مشکل مواجه بود . لذا تخریب جداول قدیمی و اجرای جدول روسی و ساماندهی و بهسازی در دستور کار قرار گرفت