به گزارش  راگانیوز سردار علی نصیری روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی و منتخبین المپیاد لیگ علمی بسیج دانش آموزی استان تهران با بیان اینکه ورود از مسیر بسیج به سوی قهرمانی های ورزشی و علمی پیام مکتبی بودن را ندا می دهد افزود: در صورتی که قهرمانی در عرصه های مختلف با ارزشها همراه باشد دلچسب است.
وی با تاکید بر اینکه همه جا باید نگاه و تفکر بسیجی حاکم باشد افزود: هر کجا منشا کارها بسیج بود حرکت جهادی شکل گرفته و کارها به پیش رفته است.
نصیری گفت: تفکر بسیجی بود که موفق شد کشور را در حالی که دستان خالی داشت ۸ سال در مقابل تهاجم همه جانبه به کشور حفظ کند و امروز نیز تفکر بسیجی تحول علمی در کشور ایجاد کرده است که دستاوردهای هسته ای و نانو فناوری بخشی از آن است.
وی گفت: تفکر بسیجی به نظام اسلامی ارزش داده است و امام راحل(ره) با درک این تفکر و ضرورت آن برای کشور انقلاب را به پیش برد و آینده انقلاب اسلامی نیز در گرو حاکمیت این تفکر است.
نصیری با اشاره به انتظار رهبر معظم انقلاب از جوانان برای تحقق سه اصل تهذیب، تحصیل و ورزش گفت: جوان کمال جو باید این سه اصل را مدنظر داشته باشد و بسیجیانی که امروز در المپیادهای علمی و ورزشی موفق به کسب رتبه های برتر شده اند با تمسک به این فرمایش رهبری موفق شده اند.

ایرنا ری