این اطلاعیه می افزاید: بررسی ها و نمونه گیری های اولیه که توسط اداره بهداشت و درمان  شهرستان ری و آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب منطقه و همچنین آزمایشگاه مرجع آبفای استان تهران انجام شده بر این امر تاکید دارد که به طور قطع آب شبکه آبرسانی سالم و بهداشتی بوده و نقشی در ایجاد مسمومیت نداشته است. مشکل به وجود آمده بر اثر عاملی غیر از آب و از داخل کارگاه بوده که در حال بررسی است و به زودی از سوی مسئولان و مراجع ذی صلاح اعلام و رسانه ای خواهد شد.

روابط عمومی آبفای منطقه۶ (شهرری) در این اطلاعیه با اشاره به حساسیت مقوله آب برای جامعه و شهروندان و لزوم دقت در انتشار خبرهای این حوزه به ویژه در زمینه بهداشت و کیفیت آب، از مسئولان،  دست اندرکاران و اصحاب محترم رسانه درخواست کرد تا همچون گذشته در انتشار اخبار و رویداهای خبری مسئولانه برخورد کنند و با بررسی حداقلی، دقت را بر سرعت انتشار خبر مقدم بدانند و از انتشار خبرهایی که هنوز درستی یا نادرستی آن تایید نشده و نیازمند کار و نظر کارشناسی و تخصصی است خودداری کنند؛ چرا که یک خبر نادرست در حوزه هایی همچون آب می تواند موجب نگرانی مردم و تشویش اذهان عمومی شود.

لازم به ذکر است که کیفیت و بهداشت آب منطقه به صورت شبانه روزی و برخط(آنلاین) از طریق ۳۴ ایستگاه کنترل کیفی و بهداشتی در حال پایش است و کوچک ترین مشکل به جود آمده در کیفیت و بهداشت آب به صورت لحظه ای رصد و پیگیری می شود. ضمن آنکه روزانه به صورت پیش بینی نشده و دوره ای آب آشامیدنی ۱۳ نقطه از شبکه آب منطقه نمونه گیری و با انجام آزمایش های مختلفی چون سموم، بیولوژی، میکروبی، فلزات سنگین و …، بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی شبکه توزیع آب منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.