به گزارش راگانیوز به نقل از  روابط عمومی ویژه شهرستان ری، سید ناصر موسوی، معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان ری، در جلسه آموزش شوراهای شهرهای های تابعه شهرستان ری، گفت: «اعضای شورای شهر باید به قانون اشراف داشته باشند تا مصوباتی را که به شهرستان می فرستند، در کمیته انطباق به مشکل برخورد نکند.»
وی افزود: «تجربه نشان داده که مهمترین مشکلی که باعث می شود مصوبات شوراها در اجراب با مشکل مواجه شود، عدم انطباق با قانون است که این موضوع باید با آموزش و جدیت خود اعضای شورای شهر برای مسلط شدن به قانون رفع شود.»
موسوی با تاکید بر این که هر طرحی که برای تصویب به صحن شورای شهر می رود باید با جزئیات کامل باشد، گفت: «باید در طرح ها، مشخص شود که بر اساس کدام بند از اختیارات شوراها، قابلیت اجرا دارد و توجیه اجرای آن چیست، زیرا که اگر چنین نباشد، باعث متوقف شدند مصوبه در شورای شهرستان می شود.»