به گزارش راگانیوز ، قاسم میرزایی نیکو گفت: حوزه های انتخابیه چهاردانگه، پرند و شریف آباد پاکدشت در استان تهران از دیگر حوزه هایی هستند که درخواست ابطال آنان واصل شده است.
وی یادآور شد: بنا شد که برای برخی از این حوزه های انتخابیه، نماینده هیات مرکزی برای بررسی بیشتر موضوع اعزام شود.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد.

ایرنا