به گزارش راگانیوز ، در این پیام آمده است:

روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است.
امام سجاد (ع) در رساله حقوق می فرماید:《بدن تو بر تو حقی دارد.حق آنست که آنرا سالم،نیرومند و مقاوم در برابر شداید و سختیها و در کمال نشاط نگهداری》
روز تربیت بدنی و ورزش را بر تمام پیشکسوتان و ورزشکاران عزیز که همواره در جهت شکوفایی استعدادهای ورزشی و ارتقاء ورزش شهرستان ری تلاش می کنند،تبریک عرض می نمایم.