به‌گزارش راگانیوز ،صبح امروز مراسم افتتاحیه پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر‌و روستا شهرستان‌ری‌برگزار‌شد

 

در این‌مراسم‌کواکبیان ضمن‌تبریک هفته دولت و سالروز ازدواج حضرت امیر و حضرت فاطمه اظهار داشت :یکی‌از مظاهر مردم سالاری دینی شوراهای اسلامی هستند که این تشکل از دست آوردهای  انقلاب اسلامی است .

وی ضمن اشاره به قرآن‌کریم گفت:خداوند به پیامبر دستور‌می دهد  با این‌مردم مشورت‌کن‌و بخدا توکل کن و این نشان از جایگاه مهم مشورت دارد و شما منتخبان باید بدانید وظیفه سنگینی بر دوش شما خواهد گذاشت و نباید شوراها به دنبال‌منافع شخصی خود باشند که مردم و خداوند شاهد رفتار آنها هستند .

کواکبیان گفت :در بحث‌انتخابات شاهد مشکلاتی بودیم که باید خلا قانونی آن برطرف شود و وزارت کشور در این خصوص امانت داری نمود و سربلند از این آزمون‌بیرون آمد و‌انتخابات‌پرشور‌و خوبی برگزار شد .

وی با اشاره به جایگاه شوراها در کشورهای‌خارجی‌اشاره‌داشت : شوراها در‌کشورهای خارجی‌بیشترین امور و اختیارات یک شهر را بر عهده دارند که امیدواریم کم‌کم در کشورمان‌نیز این روال انجام شود تا مردم بیشترین‌ سهم‌را در مدیریت شهر‌داشته باشند .

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:هر‌کسی با استبداد بخواهد پیش رود شکست می خورد و مشورت بهترین کار و عاقلانه ترین رفتار‌است‌