به گزارش راگانیوز ، حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگ و اجتماعی شورای شهر تهران ، ری و تجریش با تاکید بر ضرورت مداخله شورای شهر تهران در موضوع مهم کودکان کار اظهار کرد: برهمین اساس در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، موضوع راهکار مقابله با این پدیده مطرح و با حضور اعضا بررسی می شود.

وی با بیان اینکه نباید آسیب اجتماعی به نام کودکان کار مورد بی توجهی قرار گیرد گفت: باید از طریق علمی و با حضور مددکاران اجتماعی و روانشناس، کودکان کار جمع آوری و ساماندهی شوند.

خلیل آبادی افزود: برخی از این کودکان در دام باندهای سودجو افتاده و برخی نیز به دلیل فقر، بی سرپرستی و ناتوانی مالی خانواده ها دچار معضلات و مشکلات زیادی می شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری، تجریش با اشاره به فعالیت برخی سازمان های مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی، گفت: این نهادها می توانند با مشارکت دراین زمینه، دستگاههای دولتی متولی دراین حوزه را کمک کنند.