راگانیوز
 • امروز : دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ مصادف است با Monday 2 May 2016
  عناوین کل اخبار |
  منو اصلی
  پربازدیدترین های فرهنگ و هنر

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند
  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد
  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)
  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری
  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)
  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری
  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند
  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری
  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری
  تازه های فرهنگ و هنر

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری
  برپایی ایستگاه نقاشی و جمله نویسی بمناسبت روز پدر در شهرستان ری

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند
  فرهنگسرای ولاء منطقه ۲۰ تهران همایش باغبان الفبا را برگزار می‌کند

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری
  گفت و گو با “چنگیز سلیمان زاده” هنرمند رشته قطاعی شهرستان ری

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)
  سروده جدید شاعر شهرستان ری به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)
  برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی باقرالعلوم(ع)

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند
  هنرمندان “ری” داوری جشنواره سرود مدارس شهرستان های استان را برعهده گرفتند

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری
  برگزاری”فروردین گاه هنرمندان”شهرستان ری

  تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ در اعتلای جوامع/فرهنگ نقشه راه قدرت نظامی و اقتصادی جوامع را ترسیم می‌کند

  تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ در اعتلای جوامع/فرهنگ نقشه راه قدرت نظامی و اقتصادی جوامع را ترسیم می‌کند

  تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ در اعتلای جوامع/فرهنگ نقشه راه قدرت نظامی و اقتصادی جوامع را ترسیم می‌کند

  تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ در اعتلای جوامع/فرهنگ نقشه راه قدرت نظامی و اقتصادی جوامع را ترسیم می‌کند
  تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ در اعتلای جوامع/فرهنگ نقشه راه قدرت نظامی و اقتصادی جوامع را ترسیم می‌کند

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد
  پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

  همزمان با عید نوروز در فرهنگسراهای باقرشهر سفره هفت سین برپا می شود

  همزمان با عید نوروز در فرهنگسراهای باقرشهر سفره هفت سین برپا می شود

  همزمان با عید نوروز در فرهنگسراهای باقرشهر سفره هفت سین برپا می شود

  همزمان با عید نوروز در فرهنگسراهای باقرشهر سفره هفت سین برپا می شود
  همزمان با عید نوروز در فرهنگسراهای باقرشهر سفره هفت سین برپا می شود

  بازدید مسئولان کشور صربستان از فعالیت های گروه هنری “ری نقشینه”

  بازدید مسئولان کشور صربستان از فعالیت های گروه هنری “ری نقشینه”

  بازدید مسئولان کشور صربستان از فعالیت های گروه هنری “ری نقشینه”

  بازدید مسئولان کشور صربستان از فعالیت های گروه هنری “ری نقشینه”
  بازدید مسئولان کشور صربستان از فعالیت های گروه هنری “ری نقشینه”

  نمایشگاه پوسترهای “هفته زمین” در شهرستان ری

  نمایشگاه پوسترهای “هفته زمین” در شهرستان ری

  نمایشگاه پوسترهای “هفته زمین” در شهرستان ری

  نمایشگاه پوسترهای “هفته زمین” در شهرستان ری
  نمایشگاه پوسترهای “هفته زمین” در شهرستان ری

  بازخوانی نامه ای به فرماندار!!

  بازخوانی نامه ای به فرماندار!!

  بازخوانی نامه ای به فرماندار!!

  بازخوانی نامه ای به فرماندار!!
  بازخوانی نامه ای به فرماندار!!

  کشف و ضبط مقادیر انبوهی اشیاء عتیقه در شهرستان ری

  کشف و ضبط مقادیر انبوهی اشیاء عتیقه در شهرستان ری

  کشف و ضبط مقادیر انبوهی اشیاء عتیقه در شهرستان ری

  کشف و ضبط مقادیر انبوهی اشیاء عتیقه در شهرستان ری
  کشف و ضبط مقادیر انبوهی اشیاء عتیقه در شهرستان ری

  رونمایی از کتاب “مرغ هوا” نوشته عزت اله الوندی در شهرستان ری

  رونمایی از کتاب “مرغ هوا” نوشته عزت اله الوندی در شهرستان ری

  رونمایی از کتاب “مرغ هوا” نوشته عزت اله الوندی در شهرستان ری

  رونمایی از کتاب “مرغ هوا” نوشته عزت اله الوندی در شهرستان ری
  رونمایی از کتاب “مرغ هوا” نوشته عزت اله الوندی در شهرستان ری

  برگزاری نمایشگاه هنر “قطاعی” در شهرستان ری

  برگزاری نمایشگاه هنر “قطاعی” در شهرستان ری

  برگزاری نمایشگاه هنر “قطاعی” در شهرستان ری

  برگزاری نمایشگاه هنر “قطاعی” در شهرستان ری
  برگزاری نمایشگاه هنر “قطاعی” در شهرستان ری

  اثر هنری «ن والقلم» در شهرری رونمایی شد

  اثر هنری «ن والقلم» در شهرری رونمایی شد

  اثر هنری «ن والقلم» در شهرری رونمایی شد

  اثر هنری «ن والقلم» در شهرری رونمایی شد
  اثر هنری «ن والقلم» در شهرری رونمایی شد

  نمایش “ببعی و گرگ آشپز” در شهرری به روی صحنه می رود

  نمایش “ببعی و گرگ آشپز” در شهرری به روی صحنه می رود

  نمایش “ببعی و گرگ آشپز” در شهرری به روی صحنه می رود

  نمایش “ببعی و گرگ آشپز” در شهرری به روی صحنه می رود
  نمایش “ببعی و گرگ آشپز” در شهرری به روی صحنه می رود

  اجرای گروه موسیقی “راز نو” در شهرستان ری

  اجرای گروه موسیقی “راز نو” در شهرستان ری

  اجرای گروه موسیقی “راز نو” در شهرستان ری

  اجرای گروه موسیقی “راز نو” در شهرستان ری
  اجرای گروه موسیقی “راز نو” در شهرستان ری

  هنرمند موسیقی ری، جشنواره «ضرب اصول» را داوری می‌کند

  هنرمند موسیقی ری، جشنواره «ضرب اصول» را داوری می‌کند

  هنرمند موسیقی ری، جشنواره «ضرب اصول» را داوری می‌کند

  هنرمند موسیقی ری، جشنواره «ضرب اصول» را داوری می‌کند
  هنرمند موسیقی ری، جشنواره «ضرب اصول» را داوری می‌کند

  کد خبر: 1656

  تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۸

  گردهمایی شاعران جوان شهرری در جنوب تهران برگزار شد

  نشست ویژه کانون ادبی فرصت همزمان با ماه مبارک رمضان در مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق (ره) شهرری با حضور شاعران معاصر برگزار شد. به گزارش راگا نیوز به نقل از فارس، گردهمایی شاعران جوان شهرری بعد از ظهر امروز به همت مجتمع فرهنگی _ هنری شیخ صدوق (ره) و با همکاری کانون ادبی فرصت برگزار ...

  نشست ویژه کانون ادبی فرصت همزمان با ماه مبارک رمضان در مجتمع فرهنگی هنری شیخ صدوق (ره) شهرری با حضور شاعران معاصر برگزار شد.

  13911214000334 PhotoA1 گردهمایی شاعران جوان شهرری در جنوب تهران برگزار شد

  به گزارش راگا نیوز به نقل از فارس، گردهمایی شاعران جوان شهرری بعد از ظهر امروز به همت مجتمع فرهنگی _ هنری شیخ صدوق (ره) و با همکاری کانون ادبی فرصت برگزار شد.

  این کانون که به نقد مجموعه اشعار و آموزش نو شاعران جنوب پایتخت اختصاص یافته است، با حضور اصغر معاذی، به عنوان استاد و کارشناس این حوزه برگزار شد.

  معاذی دارای مجموعه اشعار «بادبادک‌های دیار مادری» دو دهه فعالیت ادبی پیوسته و فارغ‌التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی است.

  این کانون با حضور شاعرانی چون معاذی شاعر شهرری، شاعران کانون ادبی فرصت و دیگر شاعران جوان جنوب پایتخت برگزار که به سرایش اشعار خود با موضوع امام علی (ع) پرداختند.

  کانون فرصت همزمان با ماه مبارک رمضان میزبان روزه داران شاعر جوان شهرری در خانه فرهنگ شیخ صدوق(ره) بود.

  این جلسات  چهارشنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۷ تا ۱۹ تشکیل می‌شود.

  علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در باره برنامه‌های آینده کانون ادبی فرصت می‌توانند به خانه فرهنگ شیخ صدوق (ره) در شهرری، دولت‌آباد، میدان شهید بروجردی مراجعه کنند.

  up گردهمایی شاعران جوان شهرری در جنوب تهران برگزار شد۰down گردهمایی شاعران جوان شهرری در جنوب تهران برگزار شد۰
 • 78 77
 • برچسب ها :
  دیدگاه کاربران
  *

  ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

  *

  از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

  *

  از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

  *

  نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


  ارسال دیدگاه

  *

  *

  *

  *

 • پربازدیدترین ها
 • پربحث ترین ها
 • آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود
  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  بازدید خواننده پاپ کشور از آسایشگاه خیریه کهریزک

  بازدید خواننده پاپ کشور از آسایشگاه خیریه کهریزک

  بازدید خواننده پاپ کشور از آسایشگاه خیریه کهریزک

  بازدید خواننده پاپ کشور از آسایشگاه خیریه کهریزک
  بازدید خواننده پاپ کشور از آسایشگاه خیریه کهریزک

  تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم در شهرستان ری

  تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم در شهرستان ری

  تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم در شهرستان ری

  تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم در شهرستان ری
  تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم در شهرستان ری

  تکریم و معارفه قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س)

  تکریم و معارفه قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س)

  تکریم و معارفه قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س)

  تکریم و معارفه قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س)
  تکریم و معارفه قائم مقام سازمان بهشت زهرا (س)

  خدمات رسانی بهداشتی و درمانی با طعم اردوی جهادی + تصاویر

  خدمات رسانی بهداشتی و درمانی با طعم اردوی جهادی + تصاویر

  خدمات رسانی بهداشتی و درمانی با طعم اردوی جهادی + تصاویر

  خدمات رسانی بهداشتی و درمانی با طعم اردوی جهادی + تصاویر
  خدمات رسانی بهداشتی و درمانی با طعم اردوی جهادی + تصاویر

  همایش پیاده‌روی و نمایشگاه سلامت در باقرشهر برگزار شد

  همایش پیاده‌روی و نمایشگاه سلامت در باقرشهر برگزار شد

  همایش پیاده‌روی و نمایشگاه سلامت در باقرشهر برگزار شد

  همایش پیاده‌روی و نمایشگاه سلامت در باقرشهر برگزار شد
  همایش پیاده‌روی و نمایشگاه سلامت در باقرشهر برگزار شد

  اختتامیه اعتکاف رجبیه در مسجد جامع ولیعصر(عج) باقرشهر+ گزارش تصویری

  اختتامیه اعتکاف رجبیه در مسجد جامع ولیعصر(عج) باقرشهر+ گزارش تصویری

  اختتامیه اعتکاف رجبیه در مسجد جامع ولیعصر(عج) باقرشهر+ گزارش تصویری

  اختتامیه اعتکاف رجبیه در مسجد جامع ولیعصر(عج) باقرشهر+ گزارش تصویری
  اختتامیه اعتکاف رجبیه در مسجد جامع ولیعصر(عج) باقرشهر+ گزارش تصویری

  رسیدگی به فقرا و ترویج فعالیت‌های فرهنگی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران در سال ۹۵ است

  رسیدگی به فقرا و ترویج فعالیت‌های فرهنگی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران در سال ۹۵ است

  رسیدگی به فقرا و ترویج فعالیت‌های فرهنگی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران در سال ۹۵ است

  رسیدگی به فقرا و ترویج فعالیت‌های فرهنگی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران در سال ۹۵ است
  رسیدگی به فقرا و ترویج فعالیت‌های فرهنگی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران در سال ۹۵ است

  شهردار باقرشهر از نمایشگاه معرفی مشاغل در هنرستان مهدیه بازید کرد

  شهردار باقرشهر از نمایشگاه معرفی مشاغل در هنرستان مهدیه بازید کرد

  شهردار باقرشهر از نمایشگاه معرفی مشاغل در هنرستان مهدیه بازید کرد

  شهردار باقرشهر از نمایشگاه معرفی مشاغل در هنرستان مهدیه بازید کرد
  شهردار باقرشهر از نمایشگاه معرفی مشاغل در هنرستان مهدیه بازید کرد

  طلایی: شهرداری ویژه در منطقه ۲۰ تشکیل شود/ راستگو: ساخت پارکینگ طبقاتی و هتل در شهرری

  طلایی: شهرداری ویژه در منطقه ۲۰ تشکیل شود/ راستگو: ساخت پارکینگ طبقاتی و هتل در شهرری

  طلایی: شهرداری ویژه در منطقه ۲۰ تشکیل شود/ راستگو: ساخت پارکینگ طبقاتی و هتل در شهرری

  طلایی: شهرداری ویژه در منطقه ۲۰ تشکیل شود/ راستگو: ساخت پارکینگ طبقاتی و هتل در شهرری
  طلایی: شهرداری ویژه در منطقه ۲۰ تشکیل شود/ راستگو: ساخت پارکینگ طبقاتی و هتل در شهرری

  حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در شورای شهر تهران

  حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در شورای شهر تهران

  حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در شورای شهر تهران

  حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در شورای شهر تهران
  حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در شورای شهر تهران

  ویژه نامه شماره ۴۵۲۷ جام جم جنوب استان تهران منتشر شد +فایل

  ویژه نامه شماره ۴۵۲۷ جام جم جنوب استان تهران منتشر شد +فایل

  ویژه نامه شماره ۴۵۲۷ جام جم جنوب استان تهران منتشر شد +فایل

  ویژه نامه شماره ۴۵۲۷ جام جم جنوب استان تهران منتشر شد +فایل
  ویژه نامه شماره ۴۵۲۷ جام جم جنوب استان تهران منتشر شد +فایل

  جوهر کار فرهنگی توجه به دین، معارف اسلامی و ارزش‌های انقلاب است

  جوهر کار فرهنگی توجه به دین، معارف اسلامی و ارزش‌های انقلاب است

  جوهر کار فرهنگی توجه به دین، معارف اسلامی و ارزش‌های انقلاب است

  جوهر کار فرهنگی توجه به دین، معارف اسلامی و ارزش‌های انقلاب است
  جوهر کار فرهنگی توجه به دین، معارف اسلامی و ارزش‌های انقلاب است

  پیشنهاد مسجدجامعی برای ایجاد قطب گردشگری دینی در شهرری

  پیشنهاد مسجدجامعی برای ایجاد قطب گردشگری دینی در شهرری

  پیشنهاد مسجدجامعی برای ایجاد قطب گردشگری دینی در شهرری

  پیشنهاد مسجدجامعی برای ایجاد قطب گردشگری دینی در شهرری
  پیشنهاد مسجدجامعی برای ایجاد قطب گردشگری دینی در شهرری

  برگزاری جشن میلاد امام علی(ع) در «زورخانه پوریای ولی» حسن آباد+ تصاویر

  برگزاری جشن میلاد امام علی(ع) در «زورخانه پوریای ولی» حسن آباد+ تصاویر

  برگزاری جشن میلاد امام علی(ع) در «زورخانه پوریای ولی» حسن آباد+ تصاویر

  برگزاری جشن میلاد امام علی(ع) در «زورخانه پوریای ولی» حسن آباد+ تصاویر
  برگزاری جشن میلاد امام علی(ع) در «زورخانه پوریای ولی» حسن آباد+ تصاویر
  تصویر برگزیده
  آخرین عناوین

  گزارش تصویری/دیدار رئیس اداره ورزش ری از مسابقات قویترین مردان در مدرسه استثنایی موفقیان ری

  گزارش تصویری/دیدار رئیس اداره ورزش ری از مسابقات قویترین مردان در مدرسه استثنایی موفقیان ری

  گزارش تصویری/دیدار رئیس اداره ورزش ری از مسابقات قویترین مردان در مدرسه استثنایی موفقیان ری

  گزارش تصویری/دیدار رئیس اداره ورزش ری از مسابقات قویترین مردان در مدرسه استثنایی موفقیان ری
  گزارش تصویری/دیدار رئیس اداره ورزش ری از مسابقات قویترین مردان در مدرسه استثنایی موفقیان ری

  افتتاح بوستان بانوان در کهریزک

  افتتاح بوستان بانوان در کهریزک

  افتتاح بوستان بانوان در کهریزک

  افتتاح بوستان بانوان در کهریزک
  افتتاح بوستان بانوان در کهریزک

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری
  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  برگزاری کلاس های ورزشی رایگان به مناسبت روز بیماری های خاص در شهرستان ری

  برگزاری کلاس های ورزشی رایگان به مناسبت روز بیماری های خاص در شهرستان ری

  برگزاری کلاس های ورزشی رایگان به مناسبت روز بیماری های خاص در شهرستان ری

  برگزاری کلاس های ورزشی رایگان به مناسبت روز بیماری های خاص در شهرستان ری
  برگزاری کلاس های ورزشی رایگان به مناسبت روز بیماری های خاص در شهرستان ری

  تجهیز ایستگاه شماره یک کهریزک به دستگاه ورزشی ۱۸ کاره

  تجهیز ایستگاه شماره یک کهریزک به دستگاه ورزشی ۱۸ کاره

  تجهیز ایستگاه شماره یک کهریزک به دستگاه ورزشی ۱۸ کاره

  تجهیز ایستگاه شماره یک کهریزک به دستگاه ورزشی ۱۸ کاره
  تجهیز ایستگاه شماره یک کهریزک به دستگاه ورزشی ۱۸ کاره

  بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان ری از مسابقات استانی فوتسال دانش آموزی +تصاویر

  بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان ری از مسابقات استانی فوتسال دانش آموزی +تصاویر

  بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان ری از مسابقات استانی فوتسال دانش آموزی +تصاویر

  بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان ری از مسابقات استانی فوتسال دانش آموزی +تصاویر
  بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان ری از مسابقات استانی فوتسال دانش آموزی +تصاویر

  برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش
  برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  برگزاری اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان ری

  برگزاری اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان ری

  برگزاری اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان ری

  برگزاری اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان ری
  برگزاری اولین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان ری

  نرخ کرایه اتوبوس به مقصد شهر آفتاب

  نرخ کرایه اتوبوس به مقصد شهر آفتاب

  نرخ کرایه اتوبوس به مقصد شهر آفتاب

  نرخ کرایه اتوبوس به مقصد شهر آفتاب
  نرخ کرایه اتوبوس به مقصد شهر آفتاب

  تقدیر از معلمان برتر همیار کتابخانه بمناسبت هفته معلم در شهرستان ری

  تقدیر از معلمان برتر همیار کتابخانه بمناسبت هفته معلم در شهرستان ری

  تقدیر از معلمان برتر همیار کتابخانه بمناسبت هفته معلم در شهرستان ری

  تقدیر از معلمان برتر همیار کتابخانه بمناسبت هفته معلم در شهرستان ری
  تقدیر از معلمان برتر همیار کتابخانه بمناسبت هفته معلم در شهرستان ری

  دیدار فرماندار شهرستان ری با خانواده شهیدان والامقام نظری و افخم

  دیدار فرماندار شهرستان ری با خانواده شهیدان والامقام نظری و افخم

  دیدار فرماندار شهرستان ری با خانواده شهیدان والامقام نظری و افخم

  دیدار فرماندار شهرستان ری با خانواده شهیدان والامقام نظری و افخم
  دیدار فرماندار شهرستان ری با خانواده شهیدان والامقام نظری و افخم

  اهدای ۶۰۰ جلد کتاب از بانک کتاب به کتابخانه شیخ کلینی شهرستان ری

  اهدای ۶۰۰ جلد کتاب از بانک کتاب به کتابخانه شیخ کلینی شهرستان ری

  اهدای ۶۰۰ جلد کتاب از بانک کتاب به کتابخانه شیخ کلینی شهرستان ری

  اهدای ۶۰۰ جلد کتاب از بانک کتاب به کتابخانه شیخ کلینی شهرستان ری
  اهدای ۶۰۰ جلد کتاب از بانک کتاب به کتابخانه شیخ کلینی شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری
  ملاقات مردمی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

  تقدیر از کارگران شهرداری حسن آباد به مناسبت روز کار و کارگر

  تقدیر از کارگران شهرداری حسن آباد به مناسبت روز کار و کارگر

  تقدیر از کارگران شهرداری حسن آباد به مناسبت روز کار و کارگر

  تقدیر از کارگران شهرداری حسن آباد به مناسبت روز کار و کارگر
  تقدیر از کارگران شهرداری حسن آباد به مناسبت روز کار و کارگر

  گزارش تصویری/ برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  گزارش تصویری/ برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  گزارش تصویری/ برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  گزارش تصویری/ برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش
  گزارش تصویری/ برگزاری مراسم «سپاس معلم» در شهرری با حضور وزیر آموزش و پرورش

  گشایش در حوزه معیشتی معلمان با رونق اقتصادی در کشور جبران خواهد شد

  گشایش در حوزه معیشتی معلمان با رونق اقتصادی در کشور جبران خواهد شد

  گشایش در حوزه معیشتی معلمان با رونق اقتصادی در کشور جبران خواهد شد

  گشایش در حوزه معیشتی معلمان با رونق اقتصادی در کشور جبران خواهد شد
  گشایش در حوزه معیشتی معلمان با رونق اقتصادی در کشور جبران خواهد شد

  شهردار باقرشهر در پیامی روزکارگر را تبریک گفت

  شهردار باقرشهر در پیامی روزکارگر را تبریک گفت

  شهردار باقرشهر در پیامی روزکارگر را تبریک گفت

  شهردار باقرشهر در پیامی روزکارگر را تبریک گفت
  شهردار باقرشهر در پیامی روزکارگر را تبریک گفت

  معلمان نقش سازنده ای در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارند  

  معلمان نقش سازنده ای در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارند  

  معلمان نقش سازنده ای در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارند  

  معلمان نقش سازنده ای در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارند  
  معلمان نقش سازنده ای در تربیت فرزندان این مرز و بوم دارند  

  بهره‌برداری از پل تقی‌آباد در جاده ورامین؛ مهرماه امسال/تأمین ایمنی عرضی چهارراه تقی‌آباد در دستور کار

  بهره‌برداری از پل تقی‌آباد در جاده ورامین؛ مهرماه امسال/تأمین ایمنی عرضی چهارراه تقی‌آباد در دستور کار

  بهره‌برداری از پل تقی‌آباد در جاده ورامین؛ مهرماه امسال/تأمین ایمنی عرضی چهارراه تقی‌آباد در دستور کار

  بهره‌برداری از پل تقی‌آباد در جاده ورامین؛ مهرماه امسال/تأمین ایمنی عرضی چهارراه تقی‌آباد در دستور کار
  بهره‌برداری از پل تقی‌آباد در جاده ورامین؛ مهرماه امسال/تأمین ایمنی عرضی چهارراه تقی‌آباد در دستور کار

  برنامه آدینه‌ها عیدند در فرهنگسرای ولاء برگزار می‌شود

  برنامه آدینه‌ها عیدند در فرهنگسرای ولاء برگزار می‌شود

  برنامه آدینه‌ها عیدند در فرهنگسرای ولاء برگزار می‌شود

  برنامه آدینه‌ها عیدند در فرهنگسرای ولاء برگزار می‌شود
  برنامه آدینه‌ها عیدند در فرهنگسرای ولاء برگزار می‌شود

  همایش باغبان الفبا در شهرری برگزار شد

  همایش باغبان الفبا در شهرری برگزار شد

  همایش باغبان الفبا در شهرری برگزار شد

  همایش باغبان الفبا در شهرری برگزار شد
  همایش باغبان الفبا در شهرری برگزار شد

  طرح لایروبی کانال‌های شهر کهریزک اجرا شد

  طرح لایروبی کانال‌های شهر کهریزک اجرا شد

  طرح لایروبی کانال‌های شهر کهریزک اجرا شد

  طرح لایروبی کانال‌های شهر کهریزک اجرا شد
  طرح لایروبی کانال‌های شهر کهریزک اجرا شد

  برپایی نشست ادبی، هنری مقاومت در استان تهران

  برپایی نشست ادبی، هنری مقاومت در استان تهران

  برپایی نشست ادبی، هنری مقاومت در استان تهران

  برپایی نشست ادبی، هنری مقاومت در استان تهران
  برپایی نشست ادبی، هنری مقاومت در استان تهران

  آتش گرفتن خودروی ۲۰۶ در اتوبان آزادگان + فیلم

  آتش گرفتن خودروی ۲۰۶ در اتوبان آزادگان + فیلم

  آتش گرفتن خودروی ۲۰۶ در اتوبان آزادگان + فیلم

  آتش گرفتن خودروی ۲۰۶ در اتوبان آزادگان + فیلم
  آتش گرفتن خودروی ۲۰۶ در اتوبان آزادگان + فیلم

  تلاش و خلاقیت کارگران رونق توسعه و پیشرفت کشور را در بر خواهد داشت

  تلاش و خلاقیت کارگران رونق توسعه و پیشرفت کشور را در بر خواهد داشت

  تلاش و خلاقیت کارگران رونق توسعه و پیشرفت کشور را در بر خواهد داشت

  تلاش و خلاقیت کارگران رونق توسعه و پیشرفت کشور را در بر خواهد داشت
  تلاش و خلاقیت کارگران رونق توسعه و پیشرفت کشور را در بر خواهد داشت

  نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد اجتماعی و انتظامی محل رجوع مردم است

  نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد اجتماعی و انتظامی محل رجوع مردم است

  نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد اجتماعی و انتظامی محل رجوع مردم است

  نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد اجتماعی و انتظامی محل رجوع مردم است
  نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد اجتماعی و انتظامی محل رجوع مردم است

  ارتقای امنیت کهریزک با استقرار کانکس نیروی انتظامی در شهرک امام حسن(ع)+عکس

  ارتقای امنیت کهریزک با استقرار کانکس نیروی انتظامی در شهرک امام حسن(ع)+عکس

  ارتقای امنیت کهریزک با استقرار کانکس نیروی انتظامی در شهرک امام حسن(ع)+عکس

  ارتقای امنیت کهریزک با استقرار کانکس نیروی انتظامی در شهرک امام حسن(ع)+عکس
  ارتقای امنیت کهریزک با استقرار کانکس نیروی انتظامی در شهرک امام حسن(ع)+عکس

  گزارش تصویری/ مراسم پیاده روی خانوادگی و نمایشگاه سلامت روستای قمصر

  گزارش تصویری/ مراسم پیاده روی خانوادگی و نمایشگاه سلامت روستای قمصر

  گزارش تصویری/ مراسم پیاده روی خانوادگی و نمایشگاه سلامت روستای قمصر

  گزارش تصویری/ مراسم پیاده روی خانوادگی و نمایشگاه سلامت روستای قمصر
  گزارش تصویری/ مراسم پیاده روی خانوادگی و نمایشگاه سلامت روستای قمصر

  افشای راز جنایت بازار آهن مکان/ قتل به خاطر طلب ۵۰۰ هزار تومانی

  افشای راز جنایت بازار آهن مکان/ قتل به خاطر طلب ۵۰۰ هزار تومانی

  افشای راز جنایت بازار آهن مکان/ قتل به خاطر طلب ۵۰۰ هزار تومانی

  افشای راز جنایت بازار آهن مکان/ قتل به خاطر طلب ۵۰۰ هزار تومانی
  افشای راز جنایت بازار آهن مکان/ قتل به خاطر طلب ۵۰۰ هزار تومانی

  زیباسازی شهر همکاری و همیاری شهروندان را طلب می کند

  زیباسازی شهر همکاری و همیاری شهروندان را طلب می کند

  زیباسازی شهر همکاری و همیاری شهروندان را طلب می کند

  زیباسازی شهر همکاری و همیاری شهروندان را طلب می کند
  زیباسازی شهر همکاری و همیاری شهروندان را طلب می کند

  صعود تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهر به قله ارفه کوه

  صعود تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهر به قله ارفه کوه

  صعود تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهر به قله ارفه کوه

  صعود تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهر به قله ارفه کوه
  صعود تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهر به قله ارفه کوه

  ستاد فرهنگ عمومی بخش کهریزک تشکیل شد+تصاویر

  ستاد فرهنگ عمومی بخش کهریزک تشکیل شد+تصاویر

  ستاد فرهنگ عمومی بخش کهریزک تشکیل شد+تصاویر

  ستاد فرهنگ عمومی بخش کهریزک تشکیل شد+تصاویر
  ستاد فرهنگ عمومی بخش کهریزک تشکیل شد+تصاویر

  فلسفه وجود شوراهای اسلامی بررسی و برطرف نمودن مشکلات است/حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه تلقی شود

  فلسفه وجود شوراهای اسلامی بررسی و برطرف نمودن مشکلات است/حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه تلقی شود

  فلسفه وجود شوراهای اسلامی بررسی و برطرف نمودن مشکلات است/حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه تلقی شود

  فلسفه وجود شوراهای اسلامی بررسی و برطرف نمودن مشکلات است/حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه تلقی شود
  فلسفه وجود شوراهای اسلامی بررسی و برطرف نمودن مشکلات است/حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه تلقی شود

  امنیت اجتماعی و اخلاقی خواسته همه مردم است/ مدارس باید کانون تربیت نیروی انسانی کارآمد و در تراز انقلاب باشد

  امنیت اجتماعی و اخلاقی خواسته همه مردم است/ مدارس باید کانون تربیت نیروی انسانی کارآمد و در تراز انقلاب باشد

  امنیت اجتماعی و اخلاقی خواسته همه مردم است/ مدارس باید کانون تربیت نیروی انسانی کارآمد و در تراز انقلاب باشد

  امنیت اجتماعی و اخلاقی خواسته همه مردم است/ مدارس باید کانون تربیت نیروی انسانی کارآمد و در تراز انقلاب باشد
  امنیت اجتماعی و اخلاقی خواسته همه مردم است/ مدارس باید کانون تربیت نیروی انسانی کارآمد و در تراز انقلاب باشد

  پهن شدن سفره تندرستی با برپایی دهکده سلامت در منطقه ۲۰ +تصاویر

  پهن شدن سفره تندرستی با برپایی دهکده سلامت در منطقه ۲۰ +تصاویر

  پهن شدن سفره تندرستی با برپایی دهکده سلامت در منطقه ۲۰ +تصاویر

  پهن شدن سفره تندرستی با برپایی دهکده سلامت در منطقه ۲۰ +تصاویر
  پهن شدن سفره تندرستی با برپایی دهکده سلامت در منطقه ۲۰ +تصاویر

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود
  آزمون رشته‌های تخصصی در مدرسه امیرالمومنین(ع) شهرری برگزار می‌شود

  شوراها از مهم ترین اصول اجتماعی در جوامع هستند

  شوراها از مهم ترین اصول اجتماعی در جوامع هستند

  شوراها از مهم ترین اصول اجتماعی در جوامع هستند

  شوراها از مهم ترین اصول اجتماعی در جوامع هستند
  شوراها از مهم ترین اصول اجتماعی در جوامع هستند

  اصل شوراها یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است

  اصل شوراها یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است

  اصل شوراها یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است

  اصل شوراها یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است
  اصل شوراها یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی است

  دو منطقه تهران ناسالم برای گروه‌های حساس /شهرری الوده ترین منطقه

  دو منطقه تهران ناسالم برای گروه‌های حساس /شهرری الوده ترین منطقه

  دو منطقه تهران ناسالم برای گروه‌های حساس /شهرری الوده ترین منطقه

  دو منطقه تهران ناسالم برای گروه‌های حساس /شهرری الوده ترین منطقه
  دو منطقه تهران ناسالم برای گروه‌های حساس /شهرری الوده ترین منطقه

  مینی بوس های «باقرشهر-مترو شاهد» روزانه ۶۰۰۰ مسافر را جابجا می کنند/کرایه مینی بوس ها در آستانه افزایش

  مینی بوس های «باقرشهر-مترو شاهد» روزانه ۶۰۰۰ مسافر را جابجا می کنند/کرایه مینی بوس ها در آستانه افزایش

  مینی بوس های «باقرشهر-مترو شاهد» روزانه ۶۰۰۰ مسافر را جابجا می کنند/کرایه مینی بوس ها در آستانه افزایش

  مینی بوس های «باقرشهر-مترو شاهد» روزانه ۶۰۰۰ مسافر را جابجا می کنند/کرایه مینی بوس ها در آستانه افزایش
  مینی بوس های «باقرشهر-مترو شاهد» روزانه ۶۰۰۰ مسافر را جابجا می کنند/کرایه مینی بوس ها در آستانه افزایش