به گزارش راگانیوز ؛ در این مراسم از سعید بهمنی فرمانده سابق حوزه مقاومت  ثامن الحجج (ع) تقدیر و قدردانی شد و ایرج اسدی به عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی گردید .