داریوش جوادی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه امسال نیز پیش بینی می شود به همین میزان محصول گندم و جو در شهرستان تولید شود ، افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه تحت کشت گندم و هشت هزار هکتار نیز به کشت جو اختصاص دارد.

وی پیش بینی کرد امسال نیز به ترتیب حدود ۶۵ و ۴۰ هزار تن محصول گندم و جو از اراضی کشاورزی ری برداشت شود.

به گفته جوادی این میزان محصول از سطح ۲۰ هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان برداشت شد.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ری گفت: در حال حاضر زمین های کشاورزی شهرستان ری در مرحله داشت و نگهداری است و اواخر خرداد و تیرماه جاری برداشت گندم این منطقه آغاز می شود.

وی با بیان اینکه، سه شرکت خصوصی در حال حاضر اقدامات مربوط به پایش و کنترل و مراقبت از مزارع کشاورزی شهرستان ری را برعهده دارند، افزود: تمامی نکات فنی محصول و آموزش های لازم در خصوص مبارزه با علف های هرز از طریق کارشناسان این شرکت ها به اطلاع کشاورزان خواهد رسید.

جوادی ادامه داد: هر کارشناس حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشت گندم را تحت پوشش کنترل و مراقبت های فنی خود قرار می دهد.

وی با اشاره به صدور شناسنامه بهره بردار گندم برای تمامی اراضی شهرستان ری طی سال گذشته خاطرنشان کرد: در شناسنامه بهره بردار تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول زراعی کشاورزان به طور کامل رصد می شود تا از فروش خارج از شبکه جلوگیری شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ری در ادامه درخصوص خرید تضمینی گندم از کشاورزان این منطقه اظهارداشت: سازمان مرکزی تعاون روستایی امسال برای خرید تضمینی گندم وارد عمل خواهد شد.

جوادی همچنین سطح زیر کشت سبزی و صیفی جات شهرستان ری را سه هزار و ۶۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۲۳۰ هزار تن سبزی و صیفی از زمین های زراعی ری برداشت می شود.

وی از کشاورزان شهرستان ری درخواست کرد برای فراگیری روش های مبارزه با آفات و علف های هرز زمین های زراعی خود با کارشناسان بخش های ستادی این اداره ارتباط و همکاری موثری داشته باشند.