به گزارش راگانیوز ، آوای ری اولین نشریه محلی شهرستان ری آماده درج اخبار، گزارش ها و طرح مسایل و مشکلات مردم شریف  استان تهران است. ۲-۵۵۹۷۲۶۰۱ Email:avayrey@gmail.com