خاطرات بیت‌المقدس از زبان شهردار منطقه ۲۰: خرمشهر آرمیده بر کرانه اروند راگا نیوز: شهردار منطقه ۲۰ گفت: دستاوردهای سیاسی عملیات بیت‌المقدس کمتر از دستاوردهای نظامی آن برای جمهوری اسلامی ایران نبود.   ...