به گزارش راگانیوز  ؛ عزیزالله فضلی در جنوب استان تهران ضمن قدردانی از نگاه ویژه رئیس جمهور به شهرستان ری و عنایت وی به حوزه صنعت این شهرستان اظهار داشت: معتقدم حضور رئیس جمهور در شهرستان ری برکات ...