گردهمایی فرماندهان قدیم و جدید لشکر ۱۰ ده سیدالشهدا و جدید سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با عنوان ˈیاد یارانˈ در شهرری برگزار شد. این مراسم جمعه شب بعد از اقامه نماز درمحل حسینیه فاطمه الزهرا ...