مانور ˈیاوران انقلابˈ با حضور 200 نفر از دانش آموزان پسرعضو تشکیلات فرزانگان سازمان دانش آموزی ناحیه یک شهر ری روز چهارشنبه در آیین ویژه درمحل سالن ورزشی شهید انور محله دولت آباد برگزار شد.