راگانیوز– ˈیخچال کلینˈ یکی از بناهای خشتی دست ساز با اصول خاص معماری در دوره اسلامی بوده که در روستای کلین منطقه حسن آباد در قسمت جنوبی شهرستان ری واقع شده است.   در گذشته های دور که برق و یخچال نبود ...