معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: مدارس ابتدایی استان تهران به جز دماوند، فیروزکوه، میگون، رودهن و لواسان فردا تعطیل است. حسن کریمی معاون هماهنگی  امور عمرانی استانداری تهران در گفتگو با ...