با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال، اصلاح و بازسازی 5000 متر از شبکه توزیع آب حسن آباد از آذرماه سال جاری آغاز شد.