شهردار منطقه 20 از تمهیدات مدیریت شهری برای ساماندهی بارش‌های پائیزی در این منطقه جنوبی که محل سرریز آب‌های سطحی شهر تهران است، خبر داد.