مشاور فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری گفت: فراخوان آثار هنری پژوهشی با عنوان ’۱۹ مهر’ به منظور شناسایی پژوهشگران وهنرمندان و آثار تولیدی در حوزه کانون های فرهنگی مساجد شهرستان ابلاغ ...