مدیر امور آب و فاضلاب باقرشهر گفت: شکستگی خط انتقال 500 میلی‌متری باقرشهر در کمتر از 3 ساعت ترمیم شد.