معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 از گسترده شدن بیش از 30 مورد فرش گل در میادین، معابر و بوستان‌های شهری این منطقه جنوبی خبر داد.