معاون عملیات منطقه هفت آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: نجات جان معجزه آسای یک مرد 60 ساله از میان شعله های آتش و دود در شهرری.