مدیر بهزیستی شهرستان ری در جریان بازدید از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در حسن‌آباد گفت: تلاش برای بازسازی شخصیت‌های آسیب‌دیده امری پسندیده است.