شهردار منطقه 20 از بررسی یک هزار و 300 خانواده و شناسایی 450 نیازمند واجد شرایط در محدوده شهری و روستاهای این منطقه جنوبی خبر داد.