به منظور آگاهي از روند توليد محصولات نفتي، وزير انرژي كشور آفريقاي جنوبي از شركت پالايش نفت تهران بازدید کرد.