رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: سارقان لوازم منزل در چند ماه گذشته بیش از یکصد فقره از منازل سرقت کردند و به صورت گروه چهار نفر 2 زن و 2 مرد اقدام می کردند که کسی ...