معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: اعتبار اختصاص یافته از محل عوارض دریافتی از واحدهای آلاینده در سطح شهرستان،صرف روستاهای فاقد دهیار می شود.