معاون استاندار تهران با بیان اینکه ری اوج عظمت تاریخ کشور است بر تدوین سند توسعه و آمایش ری و برنامه جامع عملیاتی پیشرفت شهرستان تاکید کرد. هدایت‌الله جمالی‌پور صبح امروز در مجمع نخبگان بسیجی شهرستان ...