مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: خشک کردن دریاچه شیرابه زباله را امسال آغاز می‌کنیم.