به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ؛ فرهانی گفت : کارگاه های آموزشی مباحث ترافیکی در مدارس ابتدایی باقرشهر برگزار شده است . مسئول حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد : آموزش های عملی ...