آموزش پاک کردن اکانت Wechat با باز کردن این برنامه اولین چیزی که می بینید تصویر زیر هست که دو گزینه بیشتر نداره! گزینه ۱- Sign Up و گزینه ۲- Log in     برای شروع گزینه اول یعنی Sign Up رو لمس کنید. ...