به گزارش راگانیوز مسابقات شطرنج پسران مقطع ابتدایی ومتوسطه آموزشگاههای ناحیه یک شهرری  در سالن علی ابن ابیطالب زیر نظر هیأت شطرنج شهرستان ری برگزار گردید.  ***نتایج مسابقات مقطع ابتدایی پسران: ...