تصویربرداری سریال تلویزیونی ” آمین” به کارگردانی منوچهر هادی با پیوستن دوبازیگر دیگر ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی سیمافیلم تا کنون حدود ۳۰ درصد از مراحل تصویربرداری این مجموعه سپری شده و محمدرضا ...