در راستای بهبود  فشار آب شهری رئیس و اعضای شورای اسلامی باقرشهر به همراه امام جمعه محترم باقرشهر از مراحل ساخت و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ جدید باقرشهر بازدید به عمل آوردند . به گزارش سایت اطلاع‌رسانی ...