کار جان مایه زندگی است و کسب روزی حلال افتخار و سنگ تراشی نیز شغلی سخت و جانفرسا با دسترنجی شیرین، اما این سختکوشان با گرد و غبار سنگ و آلودگی های ناشی از آن جان ساکنان قلعه نو شهرری را به لب آورده ...