نخستین گروه آکادمیک طراحی در شهرستان ری با عنوان «طراحان ترنج» با حضور جمعی از دانشجویان رشته طراحی آغاز به کار کرد.